Program na podporu přeshraniční spolupráce

Lesy České republiky, s.p. se již druhé programové období snaží využít k realizaci projektů dotační programy. Žádosti byly podávány do dotačních programů Operační program životní prostředí (OPŽP) a Program rozvoje venkova (PRV).

Územní působnost Oblastního ředitelství severní Čechy (OŘ), tedy správa státního majetku v příhraniční oblasti se Spolkovou republikou Německo, přímo vybízí k využití dalšího dotačního programu spolufinancovaného z prostředků EU a to Operační program přeshraniční spolupráce (OPPS), konkrétně Programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko.

Projekty OPPS realizované v programu, období 2007 – 2013

  • Nový plavební kanál z horního toku Flájského potoka do Freiberské Muldy – kulturně-historická naučná stezka (realizace 2012–2013, LS Litvínov)

Lead partner – Gemeindeverwaltung Rechenberg-Bienenmühle

Proj. partneři – Lesy České republiky, s.p.; Agrargenossenschaft „Bergland“ Clausnitz e. G.; Staatsbetrieb Sachsenfors, Forstbetrieb Marienberg; Heimatgeschichtsverein Rechenberg-Bienenmühle e. V.

Realizace kulturně historické naučné stezky podél Flájského plavebního kanálu na české i německé straně. Stezka vede krajinou od Flájské přehrady po saské hranice do německého Clausnitz.


  • Revitalizace rašelinišť mezi Horou Svatého Šebestiána a Satzung – realizační fáze (realizace 2012–2014, LS Klášterec)

Lead partner – Staatsbetrieb Sachsenfors

Proj. partneři – Lesy České republiky, s.p.; Zweckverbad Naturpark Erzgebirge/Vogtland; Ústecký kraj; Landsdirektion Sachsen; Šächsischen Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

Projekt zaměřený na revitalizace rašelinišť na německé a české straně.  Projektová opatření se týkala celkově cca. 210 ha rašelinišť v obou zemích. Samovolné zanášení melioračních příkopů probíhalo velmi pomalu, proto bylo rozhodnuto o jejich uzavření. V ČR byly „znefunkčněny“ příkopy o celkové délce 2 400 m a to souborem sypaných, prkenných nebo kombinovaných hrazení.


Projekty OPPS realizované v program. období 2014 -2020

  • MOOREVITAL 2018 – pokračování ochrany rašelinišť v Krušných horách (realizace 2016-2020, LS Klášterec)

Lead partner – Staatsbetrieb Sachsenfors , Forstbezirk Marienberg

Proj. partneři – Lesy České republiky, s.p.; Zweckverbad Naturpark Erzgebirge/Vogtland; Ústecký kraj; Šächsischen Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

V rámci projektu proběhla revitalizace poškozených rašelinišť na německé i české straně, byl zlepšen biotop zvl. chráněného tetřívka obecného a posíleno povědomí veřejnosti o ekologickém významu rašelinišť a o nutnosti jejich ochrany. Celkově bylo revitalizováno 172 ha rašelinišť (hrazení + terénní úpravy) v SRN a ČR. Podpořena potravní nabídka pro tetřívka obecného – postaveny oplocenky v délce cca. 2 km a individuálně ochráněny nálety jeřábu ptačího, břízy pýřité a vysázené vrby ušaté. V rámci projektu byla uspořádána dvojjazyčná putovní výstava, fotosoutěž a zpracovány informační a propagační materiály.


  • TetraoVit – Revitalizace rašelinišť a management biotopu tetřívka obecného ve východním Krušnohoří (realizace 2018-2021, LS Litvínov)   

Lead partner –  Technische Universität Dresden

Proj. partneři – Staatsbetrieb Sachsenfors; Landsamt Sächsische Schweiz-Osterzgebirge; Ústecký kraj; Spolek Ametyst; Lesy České republiky, s.p.

Přeshraniční projektové území má rozlohu cca. 656 hektarů. Řešeným územím v ČR je 200 ha Cínoveckého rašeliniště. Cílem projektu je významně podpořit zachování biodiverzity území a zlepšit biotop tetřívka obecného. Výsledkem projektu je metoda pro analýzu a prognózu biotopů tetřívka obecného, plán lesnických opatření a plán revitalizace rašelinišť v projektovém území. V hraničním příkopu mezi SRN a ČR byla realizována ukázka opatření hrazení.

výsledek analýzy vybrané plochy s návrhem opatření na podporu biotopu tetřívka


Přeshraniční spolupráce 2022

V září 2022 byl prohlášen záměr rozvoje přeshraničního lesoparku s trasami pro horská kola mezi severočeskou Dolní Poustevnou a saskými městy Sebnitz a Neustadt podepsalo 23. září 2022 pět partnerů, mezi nimi i Lesy ČR. Začala tak příprava projektu, s jehož dokončením se počítá v roce 2025.


Fond malých projektů

Z Fondu malých projektů jsou podporovány projekty s lokálním charakterem přeshraniční spolupráce. Na spravovaných pozemcích LČR umožnily Staatsbetrieb Sachsenforst, Forstbezirk Neustadt uskutečnit s využitím tohoto programu projekt Vícejazyčné tištěné a webové komunikační prostředky pro přeshraniční trekovou trasu Lesní stezka Labské pískovce(realizace 2012-2018,  https://forststeig.sachsen.de). V rámci projektu byl „Saskými státními lesy“ realizován stacionární informační navigační systém (informační tabule, směrovky, značky pro pěší) podél cca. 100 km dlouhé trekové trasy v česko-saském pohraničí.

Foto z trasy