Program 2025

LESY PRO ŽIVOT

LESY PRO VÁS

Pětiletý program zahrnující investice do údržby a dalšího rozvoje turistické infrastruktury a staveb na pozemcích LČR sloužících k zajištění tzv. sociální funkce lesa

 

 

  • Seznam konkrétních nových projektů bude vyhlašován na každý rok
  • Odbor vnějších vztahů (OVV) připraví každoročně seznam nosných projektů
  • Celkový objem investic na 5 let: 100–150 mil. Kč
  • V průběhu roku 2021 obnoví LČR po celé republice 300 studánek
  • Každá studánka bude vybavena dvěma lavičkami (posezením pro čtyřčlennou rodinu)a zastřešením vodní části proti padajícím nečistotám
  • Každá lesní správa vytipuje a zajistí 4 studánky
Rok 2021 – rok Cesty s příběhem
  • Cesta s příběhem = páteřní lesní cesta, ke které se váže místní příběh, regionální zajímavosti atp.
  • 10 cest s příběhem na OŘ severní Čechy